Ausztria borai
Magyar
Főoldal / Adatkezelés
Személyes fiók
Kosár tartalma

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi garanciánk
Ehelyütt részletezzük a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkat, melynek rendelkezései többek között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény (különösen a 13/A. § rendelkezésire figyelemmel) alapján kerültek meghatározásra. Minden esetben ezen online titokvédelmi szabályzat érvényes, kivéve, ha az Ön és köztünk kitöltött nyomtatvány vagy szerződés ettől eltérően rendelkezik.

Oldalaink látogatása
Ön szabadon járhat-kelhet weboldalainkon, anélkül, hogy be kellene mutatkoznia, vagy önmagáról bármilyen személyes információt közölnie kellene. Bár bizonyos információt weboldalaink működése részeként automatikusan rögzítünk, azt semmilyen célra nem használjuk. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, postacíme, vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja egy megrendelőlap vagy regisztrációs oldal kitöltése során. Ebben az esetben Ön a személyes adatainak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez - az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz - hozzájárul.

Adatkezelés célja

Az Ön adatait számlázásra, csomagküldésre, és létrejött szerződések bizonyítására, illetve belegyezéssel történő hírlevél küldésére használjuk fel. Így értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és megismerhetjük látogatóink igényeit, ezáltal jobb szolgáltatást tudunk részükre nyújtani.

Az Ön adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az Ön kérésére történő törlésig őrizzük meg.

Nem adjuk el, és nem adjuk bérbe látogatóink személyes adatait semmilyen szervezetnek. Az elektronikus kereskedelemben részvevők (eladók, beszállítók, és mások) személyes adatoknak csak azon részét kapják meg, amely szükséges ahhoz, hogy az Ön által megvásárolt termék vagy szolgáltatás teljesítése során szerepüket betöltsék.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy adataik egy részét továbbítjuk a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Ezen túlmenően személyes adatot csak az esetben adunk ki, ha minket arra törvény kötelez.
 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésünkre az Ön önkéntes hozzájárulása, valamint, törvény alapján kerülhet sor.

Ön a hozzájárulását a Honlapjaink használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Ha Ön weboldalainkon személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést az AT WEIN Kft. cg.: 01-09-197663, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 36-38., e-mail címe:info@kisbecs.hu, telefonszáma: +3630-577-0706 adatvédelmi nyilvántartási száma: , személyében felelős adatkezelő: Kecskeméti Gyöngyi ügyvezető igazgató végzi, így a közölt adatait megőrizhetjük, és azokat felhasználhatjuk az Önnek nyújtott szolgáltatások vagy az Ön által vásárolt termékek nyomon követésére. Arra is használhatjuk, hogy felhívjuk az Ön figyelmét olyan lehetőségekre, amelyek szerintünk Önt érdekelhetik. Például küldhetünk Önnek információt termékeinkről vagy szolgáltatásainkról email-en vagy hagyományos postai úton. Ha Ön nem kíván ilyen információt kapni, ezen kívánságát bármikor közölheti velünk email-en, vagy hagyományos postai úton, és akkor Önt a listánkról eltávolítjuk.(Lásd: 'Hogyan lehet ebből kimaradni?') 

Kezelt adatainak köre:

Technikai adatok: IP cím, használt operációs rendszer

Személyes adatok: regisztráció során megadott adatok


Hogyan védjük a hozzánk került információt?
Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt csak mi használjuk. Az elektronikus kereskedelmi láncban részvevőket (eladók, beszállítók, stb.) arra kérjük, hogy tartsák magukat titoktartási szabályzatunkhoz, és csak annyi információt bocsátunk rendelkezésünkre, ami szükséges ahhoz, hogy az Ön által megrendelt árut vagy szolgáltatást leszállítsák.

Hogyan lehet ebből kimaradni?
Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy nem kíván tőlünk információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni listánkról, kérjük közölje ezen kívánságát velünk email-ben az info@kisbecs.hu címen.

Automatikus adatrögzítés a látogatás során
Az úgynevezett sütik (angolul 'cookies') kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön komputerén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad. Nem gyűjtünk látogatók vagy vásárlók személyes szokásaira vonatkozó információt. Nem adunk el, és nem adunk bérbe szerverünkön tárolt napló file-okat, ügyféladatokat, vagy személyes információt senkinek, beleértve azokat, amelyek oldalainkhoz hivatkozásokkal kapcsolódnak vagy oldalainkon hirdetnek.

Gyermeklátogatók weboldalainkon
Szeretnénk, ha a szülők aktívan részt vennének gyermekeik Internetes böngészéseiben. Nem áll szándékunkban, hogy a magukat 18 éven aluli gyermekként azonosító látogatóktól információkat gyűjtsünk. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon, ezt bízza szüleire. Tájékoztatjuk a látogatóinkat, hogy a 16 éven felüli kiskorú által az adatai kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességéhez nem szükséges a törvényes képviselő utólagos hozzájárulása.

Összeköttetés más weboldalakkal
Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Nem vagyunk felelősek ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért. Oldalainkról más szervezetek site-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Személyes információinak javítása, aktualizálása
Bármikor aktualizálhatja vagy kijavíthatja személyes adatait, vagy kérheti adatai törlését, ehhez csak egy email-t kell küldenie az info@kisbecs.hu címre, vagy az adataim menüpont alatt teheti meg.

Kérdések és aggodalmak
Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, kérjük, küldjön nekünk email-t az info@kisbecs.hu címére. 
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás esetei. Jogorvoslati lehetőségek.

Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz (http://www.naih.hu).

Változások e szabályzatban

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsuk, de ez esetben e website-on közleményt teszünk közzé. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról.